Regeneratieve landbouw

Alle levende organismen boven en onder de grond hebben een rol in de natuur en dus ook in onze gewassen.

CO2 opname & waterafvoer

Door de bodem permanent te bedekken met gewassen is er op onze grond altijd fotosynthese en, afhankelijk van het gewas ook stikstofopname. Fotosynthese zorgt voor CO2 opname en bijvoorbeeld grasklaver zorgt voor stiktofopname, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn… En dat alleen door mee te doen met de natuur en deze niet op kunstmatige manier proberen te overwinnen. Dat is regeneratieve landbouw.

Door geen pesticiden te gebruiken zit onze grond vol bodemleven. Deze bodembeestjes maken allemaal kleine gangetjes in de bodem. Dat zorgt voor een perfecte waterafvoer. Nog een voordeel van de regeneratieve methode.

Regeneratieve methode

Regeneratieve landbouw is een vorm van landbouw die werkt met de natuur. Als Graanbroeders geloven wij dat wij onderdeel zijn van de natuur en dus met de natuur samen moeten werken. Elk jaar doen wij ons best om de grond gezond te maken of te houden. Wij gooien er geen kunstmest of pesticiden op; dat is immers een methode om ongewenste natuurlijke effecten tegen te gaan. Daarmee dood je het leven in de bodem. Regeneratieve landbouw zorgt voor herstel van het natuurlijk evenwicht zoals dat er ooit was. Alle levende organismen boven en onder de grond hebben een rol in de natuur en dus ook in onze gewassen. Door te werken met bijvoorbeeld groenbemesters, onderzaai en permanente bodembedekking zorgen wij dat de bodem gezond wordt of blijft. Hierdoor (en de combinatie met de oergranen die wij verbouwen) zitten onze gewassen vol met de gezonde voedingsstoffen en mineralen die we als mens nodig hebben. Door geen gif en kunstmest te gebruiken werken we mee aan het verminderen van de kans op welvaartsziekten (kanker, parkinson). Zo helpen wij aan herstel van de natuur, maken wij gezonde voeding en kunnen we tussendoor ook nog lekker boer zijn.

TIPS (KIJKEN)

TIPS (lezen)

Wij land

Regeneratieve landbouw, een term die steeds vaker in de media opduikt. Maar waar staat het voor en wat betekent het voor Wij.land?

bodemleven

Re-generation

Zodra je met regeneratieve landbouw aan de slag gaat, herstel je het klimaat, de kwaliteit van de bodem, biodiversiteit én de algehele gezondheid van mens en planeet. Een longread op re-generation